Adatvédelmi irányelvek

1. Személyes adatok kezelése

A http://www.mapfre-asistencia.hu honlap tulajdonosa a Spanyolországban bejegyzett MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (székhely: Spanyolország, 28222 Madrid, Majadahonda, Carretera de Pozuelo 52.; a továbbiakban: MAPFRE ASISTENCIA). A MAPFRE ASISTENCIA felelős azokért a személyes adatokat tartalmazó fájlokért, amelyek a honlap látogatói (felhasználó) által megadott adatokból kerülnek létrehozásra.

A felhasználó kijelenti, hogy elmúlt 14 éves, és teljes mértékben felelős az általa tett nyilatkozatért, a honlaphoz való hozzáférésért valamint annak az alábbi Felhasználási Feltételek szerinti használatáért:

A felhasználó felhatalmazza a MAPFRE ASISTENCIA-t, hogy az alábbi célból automatikusan feldolgozza az formanyomtatványokon, e-maileken vagy egyéb elektronikus eszköz útján, önkéntesen megadott, valamint a rögzített telefonhívások, vagy a honlap látogatása során megszerzett személyes adatokat:

  • Személyre szabott felhasználói élmény biztosítása a felhasználó részére a honlap használata során.
  • Tájékoztatás adása a felhasználó részére a MAPFRE Csoport egyes tagjainak termékeiről és szolgáltatásairól, függetlenül attól, hogy a felhasználóval sor került-e bármilyen ügyletkötésre, továbbá a felhasználóval létrejött jogviszony megszűnése esetén.
  • Statisztikai adatgyűjtés
  • Visszaélés megakadályozása a kockázatkezelés valamint a kárrendezés során.
  • Kárrendezési mutatók elemzése.
  • Elektronikus hírlevelek küldése (azt követően, hogy arra a Feliratkozás menüpontban a felhasználó regisztrált)

A fentieknek megfelelően a felhasználó elfogadja, hogy az adatai továbbításra kerülhetnek (ideértve az automatikus továbbítást) a MAPFRE Csoport egyes tagjai, leányvállalatai vagy fióktelepei részére, továbbá MAPFRE Csoport egyes tagjaival szerződéses jogviszonyban álló és a fenti szolgáltatásokat biztosító egyéb magánszemélyek, illetve jogi személyek részére. Az adatkezelés során az adatok külföldre is továbbíthatóak a spanyol adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett és az első adattovábbítás tényéről való külön tájékoztatás hiányában is.

Az adatkezelésre a titoktartási kötelezettség messzemenő megtartásával kerül sor, amely során az adatok védettek az illetéktelen harmadik személy általi hozzáféréstől.

A létrehozott fájlok a spanyolországi  MAPFRE Épületben, a 28222 Madrid, Majadahonda, Carretera de Pozuelo 52. cím alatt kerülnek elhelyezésre a MAPFRE ASISTENCIA felügyelete és kezelése alatt, amely során a MAPFRE ASISTENCIA köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a személyes adatok kezeléséről szóló 15/1999. december 13-ai rendelet és a további irányadó jogszabályok alapján az adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A felhasználó felelős az általa megadott adatok helyességéért és a MAPFRE ASISTENCIA fenntartja a jogot, hogy – az őt megillető egyéb jogok gyakorlása mellett, illetve azoktól függetlenül - kizárja a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokból a valótlan adatokat feltöltő felhasználókat. A MAPFRE ASISTENCIA rögzíti, hogy a hírlevélre való feliratkozás esetén a felhasználó adatai kezelésére a MAPFRE INTERNET, S.A. (székhely: Spanyolország, 28222 Madrid, Majadahonda, Carretera de Pozuelo 52.) rendszerében kerül sor az alábbi célokból: ezen információk (elektronikus hírlevél) kiküldésének és a MAPFRE Csoporthoz tartozó társaságok reklámjai, ajánlatai, promóciói, javaslatai kiküldése, továbbá felmérések lebonyolítása, statisztikai adat gyűjtése és piac tendenciák elemzése.

Bármely regisztrációval rendelkező felhasználó jogosult a http://www.mapfre-asistencia.hu honlapon keresztül megadott személyes adataihoz hozzáférni, azok kiigazítását vagy törlését kérni, továbbá az adatkezelés ellen tiltakozni. Ezen igényt a felhasználó írásban jelezheti a MAPFRE ASISTENCIA fent megjelölt címére küldött levél útján, ide nem értve a hírlevélről való leiratkozási igényt, amelyet a felhasználó a Feliratkozás menüpontban a „leiratkozás” linkre kattintva is jelezheti.

A felhasználó elismeri, hogy tájékoztatást kapott a fenti felhasználási feltételekről és az adatbekérő formanyomtatványokon az „ELKÜLD” gombra való kattintással azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.    

2. A honlap anonim látogatása

A MAPFRE ASISTENCIA anonim, azaz olyan információkat szerez a honlap látogatóiról, amelyek nem társíthatóak egy adott, azonosított felhasználóhoz sem. Ennek során az alábbi adatok kezelésre kerül sor:

  • Az internetelérést biztosító internetszolgáltató (ISP) megnevezése. Ennek megfelelően az XXX szolgáltató felhasználója azonosítására kizárólag az XXX.es domain-en keresztül kerül sor. Ezen adat alapján statisztikai kimutatást készíthetünk azon országokról és szerverekről, amelyről az oldalunkat látogatók leggyakrabban érkeznek.
  • Az oldalunk elérésének napja és időpontja. Ezen adat alapján kimutatást készíthetünk a legforgalmasabb időpontokról és intézkedhetünk az oldalunk elérése kapcsán felmerülő problémák elhárítása érdekében.
  • Az internetes oldal elérhetősége és a link, ahonnan, illetve amelyen keresztül a felhasználó elérte az oldalunkat. Ezen adat alapján információt kaphatunk a szervereinkre irányító egyes gombok, illetve linkek hatékonyságáról, és amely alapján azokat továbbfejleszthetjük a jobb eredmények elérése érdekében.
  • Az egyes menüpontok napi látogatottsága. Ezen adat alapján információt kaphatunk arról, hogy a honlap mely részei vonzzák a legtöbb látogatót és amely alapján azokat kibővíthetjük, fejleszthetjük egy jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

 

3. Böngészés cookie-k felhasználásával

A http://www.mapfre-asistencia.hu cookie-t, azaz olyan kis információs csomagot használ, amely a felhasználó számítógépén kerül létrehozásra, és amely lehetővé teszi számunkra annak megállapítását, hogy a felhasználó milyen gyakran látogatja az oldalunkat, melyek a leglátogatottabb tartalmak és melyek a honlap korlátozott elérésű tartalmához való hozzáférést biztosító azonosító adatokat is tartalmazhatnak. Ezen túlmenően a MAPFRE ASISTENCIA vagy annak szolgáltatásait közvetítő és nevében eljáró harmadik személyek által küldött cookie-k, a MAPFRE ASISTENCIA szerint előre meghatározott kritériumok szerint reklámok megjelenítését is lehetővé tehetik.

A cookie-k kizárólag anonim felhasználókhoz kerülnek hozzárendelésre, személyes adatokhoz, vagy egyébként a felhasználó merevlemezén tárolt adatokhoz nincs hozzáférése.

A felhasználó a saját böngészőjének vonatkozó menüpontjában letilthatja a cookie-k létrehozását.

A felhasználó felhatalmazza a MAPFRE ASISTENCIA-t, hogy a http://www.mapfre-asistencia.hu oldal használata során keletkezett adatokat megszerezze és kezelje. Ezen adatkezelés kizárólagos célja a személyre szabott felhasználói élmény biztosítása.

4. Felelősség

A MAPFRE ASISTENCIA kizárja a felelősséget a MAPFRE Csoporton kívüli forrásból származó és a honlapon megjelenő minden információ, továbbá valamennyi nem általa készített tartalom vonatkozásában.

A honlapon elérhető linkek kizárólagos célja a felhasználók tájékoztatása arról, hogy az interneten egyéb forrásokból további releváns információk érhetőek el, amelyek – amennyiben az lehetséges – teljesebb körű információt biztosítanak a jelen honlapon feltűntetett tartalomhoz képest. A MAPFRE ASISTENCIA semmilyen esetben sem vonható felelősségre ezen linkeken elérhető információk megszerzésével kapcsolatban.

5. Szerzői jog

Minden jog fenntartva. A szerzői jog jogosultjának írásbeli hozzájárulása hiányában tilos a honlapon megjelenítésre kerülő bármely szöveg, kép, vagy egyéb más tartalom többszörözése, terjesztése, átalakítása, átdolgozása, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő részleges vagy teljes felhasználása, függetlenül attól, hogy arra ingyenesen vagy ellenérték fejében kerül sor.

A MAPFRE ASISTENCIA fenntartja a jogot, hogy döntése szerint a honlapot, illetve annak tartalmát ideiglenesen vagy végleges jelleggel, bármikor, előzetes értesítés nélkül és tetszőleges gyakorisággal módosítsa, átalakítsa, törölje vagy visszavonja. A felhasználó felelőssége, hogy a honlapra tett hivatkozásait a mindenkori állapotnak megfelelően frissítse és az ennek elmaradásából eredő károk vonatkozásában a felhasználó semmilyen térítésre nem jogosult.

MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Központi iroda: Spanyolország, 28222 Madrid, Majadahonda, Carretera de Pozuelo 52.

Adószám (C.I.F.): A-79194148

Cégnyilvántartási adatok: Madridi Cégbíróság, B9806 kiadás, Gazdasági társaság fejezet 3. szakasza, 95. ív, 89.760-2 lap, 1. bejegyzés